ServiceCall © 2013  |  Privacy Policy  

Seria Streamline® TX to gama farb zawierających rozproszone barwniki,

przeznaczona do bezpośredniego druku na miękkich materiałach, bannerach i flagach

z poliestru. Opracowano ją w celu zapewnienia korzyści dla środowiska wynikających ze stosowania “lekkiej” grafiki elementów ekspozycyjnych, które można składać, myć i prasować dla oszczędności

i korzyści wynikających z wielokrotnego wykorzystania.

 

Technologia wodorozcieńczalnych farb Streamline® TX oznacza brak lotnych związków organicznych (VOC), co pozwala na tworzenie najbezpieczniejszych, charakteryzujących się najniższym “śladem węglowym” tekstylnych artykułów ekspozycyjnych, dla klientów przywiązujących największą wagę do aspektów etycznych.

 

Receptura farb Streamline® TX zapobiega gromadzeniu pozostałości

produktu podczas druku, eliminuje to potrzebę czyszczenia zadrukowanej

tkaniny przed jej pierwszym użyciem.

 

Technologię zastosowaną w farbach Streamline® TX opracowano w celu osiągnięcia doskonałej widoczności druku po obu stronach podłoży poliestrowych o otwartej strukturze, jeżeli konieczne jest spełnienie wymogu ekspozycji obu stron zadrukowanej tkaniny.

 

Atrament może być stosowany we wszystkich maszynach z głowicami EPSON

SunChemical Streamline TX

Heimtextile 01